Disampaikan kepada peserta pelatihan Web supaya belajar mebuat berita untuk kelancaran pekerjaan.